Fins det kvinnelig entreprenørskap i Norge

Norske kvinner er blant de best utdannede i hele verden. Deres kompetanse er uvurderlig, i alt fra forskning til ingeniørkunst. Det kan de bruke til å bli noen av verdens best betalte arbeidstakere. Det er ikke bare deres fortjeneste, men hele det økonomiske systemet vi har i Norge som er dopet med 10 milliarder kroner i aksjer.

Det er ikke så ofte man skiller mellom kvinner og menn i dataindustrien, da begge parter kan bidra med sine ideer og engasjement like godt. Men det har også vokst frem en del kvinnelige gründer-miljø og grupper. En av dem som har forsket på de kvinnelige entreprenørene er Menon. Dette er en gruppe eksperter som analyserer økonomi i markedene.

Hvordan styres det, og hva har den økte andelen kvinner å si for aktiviteten rundt sektorer som ny teknologi, utvikling og samfunn?

Noe er ikke riktig med kvinnelig entreprenørskap

Noe av det de fant ut var at det er generelt lite selvstendige oppstarter i Norge sett i sammenligning med mange andre land. Noe de så på var at selv om andelen kvinner i arbeidsmarkedet har økt de siste 50 årene, så er ikke økningen like stor når det gjelder disse nyoppstartede bedriftene.

Selv om andelen gründere som ønsker å starte opp, er tallene jevnt fordelt mellom kjønnene. Men bare 1/3 gjennomfører planene sine. Hva er det som ligger mellom kortene som ikke kvinner fanger opp, eller er presset mot en større kvinneandel verre enn de skulle ønsket og trodd?

Det kan hende menn har mer teft for penger, slik at de bruker Unibet odds app for å finne de beste odds. Men det er ikke sikkert det er det beste for alle. Husk at jo flere som kan bli selvstendige næringsdrivende, også vil ha en enorm funksjon for samfunnet i en helhet. Det er ikke alle som forstår dette, men de er med på å frigjøre arbeidsoppgaver.

Derfor gjør også kvinner en enormt viktig jobb med at mange jobber i helsesektoren. Mange tror at de ikke tilfører samfunnet noe verdi, men tenk litt over hva de faktisk gjør. Ikke er de bare verdens beste omsorgs-personell, de gjør også plass for en hel del andre jobber. De trenger ikke bare applaus, de trenger bedre lønn, mer oppmerksomhet og æresmedaljer enn noen soldat fortjener.

Trenger kvinner mer selvtillit?

Kanskje det er selvtilliten det skorter på hos kvinner. De tar lettere et nei for et nei, mens menn kan gyve på med like stor vilje helt til de får det slik de vil.

Men der kvinner gir opp klarer menn på en finurlig måte å komme seg videre. Betyr det at de er smartere eller har bedre ideer enn kvinner? Det er sikkert mange meninger om dette.

En helt annen ting er at kvinner føder barn. Det kan være vanskelig å kombinere med å være gründer på heltid. Det er derfor fint at kvinner står på kravene om likestilling og mange ganger bedre støtteordninger enn jevnaldrende.

For ser man på hvor mange bedrifter med kvinnelige ledere som overlever etter 5 og 10 år, så er andelen bare 19%. Andelen går ytterligere ned om man tar flere faktorer til grunn.

Men kan det hende at flere menn gjør suksess med innovasjon fordi de tør å ikke følge reglene? Det kan hende menn har evne til å vurdere situasjonen til sin fordel, og på den måten vinne frem. Hva som er best er vanskelig å si, la fremtiden vise.